Technologické možnosti


O NÁS

Firma WELLCORE je dynamicky sa rozvíjajúci strojársky podnik. Sortiment firmy predstavuje seriovú ale aj kusovú výrobu pre všetky oblasti strojárskej výroby.

Firma Wellcore je sériovým výrobcom presných súčiastok pôsobiaca v Trenčianskom kraji. Ponúkame služby: CNC obrábanie, sústruženie, frézovanie,3D meranie, tvárnenie, povrchové úpravy. Spracovávame polotovary, výkovky a odliatky s rôznych druhov ocelí, liatin a plastov.
Poskytuje kompletné služby v oblasti CNC obrábania kovov, zvárania, tvárnenia vrátane povrchových úprav. Okrem samotnej výroby zabezpečujeme konštrukčnú a technologickú dokumentáciu.

Našim cieľom je dodávať zákazníkom výrobky v takej podobe a kvalite, aby na dodaných dieloch či zostavách nemuseli vykonávať žiadne ďalšie technologické operácie. Ďalším cieľom je neustále zvyšovať kvalitu a presnosť výrobkov, skracovať dodacie termíny a pružne reagovať na požiadavky zákazníka. Toto chceme pomocou moderných technológií, zdokonalením výrobných postupov a využitím potenciálu kvalifikovaných zamestnancov.


HISTÓRIA FIRMY

Firma Wellcore bola založená 08. 08. 2008 a vznikla rozčlenením firmy Protech s.r.o.. História firmy Protech s.r.o. siaha do roku 1992 kedy bola založená ako verejno-obchodná spoločnosť za účelom zabezpečenia kooperačnej výroby. Táto firma vznikla združením vlastných finančných prostriedkov zakladateľov firmy bez podielu zahraničného kapitálu. Technologicky bola zameraná na oblasť tvárnenia plechov a profilov, zvárania a povrchových úprav.

V roku 2000 bola verejno-obchodná spoločnosť pretransformovaná na spoločnosť s ručeným obmedzením. Taktiež sa rozšírila výroba o oblasť CNC obrábania. V súčasnosti zamestnávame 35 zamestnancov.

Vytvorenie firmy Wellcore navrhli synovia zakladateľa firmy Protech, ktorých cieľom bolo zvýšenie produktivity a zníženie nákladov vzhľadom na zvyšujúce sa požiadavky trhu. Základom dosiahnutia tohto cieľu je začlenenie automatizácie do výrobného procesu.